NEWS

22 April 2016

 

Til orientering 

 

Etter et tilbakefall legges Gunhild A. Stordalen inn ved Universitetssykehuset i Utrecht for å gjennomgå en ny runde høydose cellegiftbehandling med stamcellestøtte (Autologous Hematopoietic Stem Cell Transplantation - HSCT) mot sykdommen diffus kutan systemisk sklerose. Dette er en tilsvarende behandling som Stordalen fikk i november 2014.

Siden 2015 er også denne behandlingen mot systemisk sklerodermi tilgjengelig i Norge, men Stordalen har valgt å fortsette behandlingen i Utrecht der hun har vært fulgt opp tett siden 2014.
 
"Livet er uforutsigbart, og god helse er noe vi aldri kan ta for gitt. Alvorlige diagnoser stilles hver eneste dag. Men jeg tror på åpenhet, og Petter og jeg har derfor valgt å være åpne om situasjonen siden jeg ble syk. Håpet er at min sykdomshistorie, som beskriver livets mange sider, frykt, optimisme, muligheter og sorg, kan bidra til åpenhet rundt en sykdom som er lite kjent blant befolkningen og gi støtte til andre i samme situasjon", sier Gunhild A. Stordalen.  

Stordalen vil fortsette sitt engasjement som president for EAT Foundation under behandlingen, og håper å være tett involvert  i planleggingen av den 3. årlige EAT konferansen - EAT Stockholm Food Forum 2016, som går av stabelen 13. og 14. juni 2016.

For mer informasjon om det forestående EAT Forumet og øvrige EAT aktiviteter, se mer på www.eatforum.org